COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió CGMO 19/09/2023 
 
 Us traslladem els punts més rellevants de la reunió amb la CGMO 19/09/23.

Es presenta el Comissari Carles Anfruns com a nou responsable de la Comissaria.

Nova Estructura , nous comandaments Comissaria:


El Comissari informa que a partir de la seva arribada a la Comissaria el dia 1 de juliol, i segons el nou Decret, deixa de dirigir tots aquells serveis que no formen part de la Comissaria de Mobilitat,
Resta a la espera de l’arribada  imminent dels comandaments corresponents i amb la seva arribada , estructurà la Comissaria de Mobilitat. Amb la nova estructura prendrà les decisions oportunes.

Guàrdies de ART Sergents, Sotsinspectors nou Decret:
El Comissari manifesta la seva prioritat sobre aquest tema el qual el tractarà  amb l’equip de comandaments de les ART`s , tot i que aquestes no depenen funcionalment de la Comissaria General de Mobilitat.
No és partidari de les guàrdies a nivell de l’escala intermèdia  , si dels  referents de l’escala executiva i superior. Resta a l’espera de la interpretació del nou Decret per part de la Prefectura.
Per ell no tenen sentit les guàrdies a nivell de l’escala intermèdia, reitera la manca d’equip de comandaments per prendre les decisions  pertinents més el criteri de la Prefectura.

Reconeixement de places de l’escala intermèdia no reconegudes:

Des de la Divisió s’ha demanat diverses vegades el reconeixement d’aquestes places ( exemple Cap d’Investigació d’accidents, Cap de OTEC, etc ) , i no han estat reconegudes / atorgades i el nou decret no preveu aquestes Unitats. A l’espera de l’equip de comandaments per tal de parlar amb els Caps de ART i la interpretació de la família dels  vectors per tractar aquest tema.

              
DATA:20 de Setembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies