COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Comissaria General Investigació Criminal 20/09/2023 
 
Avui 20 de setembre de 2023 ha tingut lloc la darrera reunió entre els sindicats representatius del cos de mossos d’esquadra, els responsables de la Comissaria General d’Investigació (CGIC) i els membres del servei d’administració en la qual s’han debatut i tractat diverses qüestions que són d’especial interès pels membres de l’especialitat i que afecten l’escala intermèdia:

A. Recursos humans:
1. Decret d’estructura: novetats d'implementació.
El cap de la CGIC ens informa que la creació de noves àrees es realitzarà de forma gradual, però que encara no hi ha una data prevista ni cronograma establert.
2. Projecte model territorial DPC-UTPC.
El model que es va plantejar des de la DPC encara no ha tingut cap retorn i la proposta resta a sobre de la taula a l'espera de la seva validació final, dotació de recursos i posada en marxa.
3. Evolució estudi del grup de treball canvi quadrant, VAC-PAP família IV i CGIC.
Consulta a totes les unitats d'investigació, serveis territorials de la DIC i les unitats centrals, tothom ha pogut opinar i han vist amb bons ulls la viabilitat. Restem a l'espera de la seva validació i implantació a tots els serveis d'investigació.
Per part de la nostra organització sindical, seguint el mateix criteri que els períodes de vacances,  s'ha demanat que els AP's es puguin gaudir sense recórrer als torns de les festes nadalenques que estan dissenyats pels quadrants de USC. El cap de la CGIC suggereix que esperem al desplegament del darrer acord per veure com impacte el pagament de dies festius en les festes nadalenques a l'hora de demanar AP's i que en virtut dels resultats ens encomana que presentem una proposta amb el canvi de torns dels AP's nadalencs per les unitats que tenen horari especial flexible.
4. Oferiments actuals.
Hi ha 4 oferiments de la categoria de mosso per cobrir places de DIC,  AIC, (ACAC).
5. Previsió nous oferiments i concurs d'especialitat.
No hi ha previsió cap oferiment a la vista, però és probable que es facin oferiments per cobrir vacants internes de places descobertes d’investigació bàsica.
Respecte al nou concurs no hi ha notícies, però segons la comissió de provisió i promoció seria el 2024.
6. Abonament hores de perllongament o operatius extraordinaris.
És una reivindicació del tot recurrent en les reunions anteriors i les responsables de la DIC ho veuen amb bons ulls. Des de la Comissaria General Tècnica en la pròxima reunió ens donaran resposta per valorar la viabilitat i que no estigui en discordança amb l’entrada en vigor del nou acord de recent signatura.
7. Manca hores extres a la comissaria.
El responsable de la Comissaria General Tècnica recorda que en l'actualitat només hi ha programades hores per  POEA, reforç d'estiu. El cap de la CGIC ens manifesta que ho peticionen sempre i que entenen que és necessari.
8. Sistema de guàrdies no presencials.
Encara no hi ha cap decisió amb relació a l’estructura d’aquestes guàrdies i li correspon a Prefactura treure aquest document.
9. Situació actual de les hores acumulades.
El responsable de la SGRH present a la reunió comenta que aquest és un dels temes a tractar en la 2a part de la negociació que està pendent en la qual d'entre altres temes s'han de parlar d'horaris de treball i gestió de les hores 

B. PARC MÒBIL:
10. Situació parc mòbil.
El cap de la cgic ens comenta que els vehicles que estan arribant són satisfactoris pels diferents serveis DIC-AIC’s, però que encara manca per arribar més vehicles.

20/09/2023

Consell Executiu del SEIME                
                              
DATA:22 de Setembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies