JUBILACIÓ ANTICIPADA 
Tràmit obligatori per jubilacions a partir del 01 de gener de 2024 
 
Us fem ressò del comunicat intern de la Prefectura, sobre els tràmits a fer en cas de jubilació a partir de l'1 de gener de 2024.

Aquest tràmit és de caràcter obligatori per totes les persones que passin a una situació administrativa de jubilació, independentment del motiu.

Tràmits a realizar:

Introducció de les dades personals mitjançant formulari vigent a la intranet corporativa.

Actualització de la fotografia TIP, mitjançant el servei de policia científica que pertoqui de l'última destinació de l'efectiu, o en el seu defecte, per la seva oficina de suport.

La realització d'aquests tràmits, són importants per la preparació de l'acte de jubilació, que cada any es celebrà el mes de febrer, la confecció del carnet de jubilat, i la viabilitat de comunicacions que s'hagin de realitzar amb la persona que es jubila.

Aquests tràmits s'han de fer per la persona interessada, la introducció haurà de fer-se des de qualsevol bústia corporativa, i per tant, la mateixa persona interessada podrà delegar en la seva oficina de suport l'esmentada tasca.

Trobareu el comunicat amb els enllaços corresponents a la intranet corporativa.     
NÚMERO DE COMUNICAT:04/2024 
DATA:10 de Gener de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies