COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL, SEGONA ACTIVITAT 
Reunió segona activitat 23 de novembre 
 
Dimarts passat es va reunir la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA). A continuació, us traslladem els temes més rellevants:
• Per part de la SGRH ens presenten les modificacions del nou Decret de segona activitat, el qual preveu la supressió de la figura dels Tècnics de Suport No Policial, per la qual cosa, a tots aquells/es que se’ls declari una Incapacitat Permanent Total (IPT) passarien a ocupar una plaça de segona activitat.
• Tots aquells que estan ocupant places de TSNP actualment no canviarien la seva situació administrativa i podrien continuar ocupant la plaça de TSNP fins a arribar a l’edat de jubilació (a no ser que voluntàriament vulguin fer el passi a la segona activitat, motiu pel qual, tindran un termini de dotze mesos per sol·licitar-ho).
• Un cop entrés en vigor el nou Decret, i sigui declarada una IPT, ens manifesten que ningú es quedaria cobrant únicament el 55%, per tant, no hi hauria en cap cas una pèrdua de retribucions.
• Independentment de la resolució de l’INSS les IPT’s passarien a rebre el tractament assimilable a la segona activitat.
• Quan entrés en vigor el nou Decret seria un tribunal mèdic de segona activitat l’encarregat de determinar les tasques a determinar per tots aquells que tinguessin declarada una IPT. Hi hauria una revisió per part de l’esmentat tribunal que determinaria si es poden portar armes o altres condicionants.
• Les places actuals d’IPT’s , un cop publicat el nou Decret, serien considerades places a extingir (s’extingirien per causes de jubilació, excedències, defunció…).
Aquestes han estat les qüestions tractades a l’última COPSA. Per qualsevol informació teniu a la vostra disposició a les persones delegades de la nostra organització sindical.

Consell executiu del Seime.
24 de novembre del 2021.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:48 
DATA:25 de Novembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies