COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió amb la CGMO del 19 de gener de 2023 
 
AFECTACIÓ DEL NOU DECRET D’ESTRUCTURA A LA CGMO
No hi ha cap novetat al respecte, per la qual cosa, i fins que no es publiqui el Decret, no ens poden dir quina afectació hi haurà a la CGMO.

PREVISIÓ DE CONCURS DE TRÀNSIT
Ens comenten que  hi ha previst un concurs de Trànsit  al mes de març. Hi ha una previsió d'unes 200 places aproximadament, tot i que podrien ser 190 o 210 .
La Comissaria General  de Planificació Tècnica ens comenta que arran de la instrucció 6/2022 no és possible fer comissions de servei, motiu pel qual, els sindicats sol·licitem a la CGMO nous oferiments per resoldre la mancança d'efectius a sectors com Tremp, Olot o Sant Feliu de Guíxols. Ens fan saber que ja tenen una previsió de jubilacions, adaptacions i segones activitats de cara a futurs oferiments per tal de superar futures mancances. La sol·licitud d'aquests oferiments l'han de fer les ART's afectades a la CGMO, tot i que es necessita l'aprovació de Prefectura per ser publicades.

POLICIA MARÍTIMA:
La previsió és que surti convocat un concurs el  2024. Actualment hi ha tres sectors: Vilanova, Ametlla i Palamós, que disposen  de 32 efectius. Ens fan saber que des de la CGMO varen sol·licitar una nova base nàutica a l'àrea metropolitana, però no serà possible fins a l'arribada de nous efectius. 
No hi haurà cobertura durant el torn de nit, a excepció de Sitges o altres llocs on els torns s’adeqüin al dispositiu concret.

ASTMET:
Ens remeten a la publicació del nou decret per poder saber més dades.

ASA:
Sobre les noves instal·lacions i el trasllat a un nou edifici ens responen que resten pendents d'un acord entre Aena i la DGP. Sobre el mal estat dels vehicles per fer el trasllat entre les terminals dels aeroports ens remeten a la subcomissió de materials i equipaments.

Hem estat emplaçats al dilluns vinent per tractar la resta de temes pendents. Per a més informació en dubteu a posar-vos en contacte amb el vostre delegat de referència o mitjançant el formulari "Et truquem" de la nostra web.    

                                                                    
DATA:20 de Gener de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies