COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Consell Policia 07.05.2021 (primera sessió) 
 

Preguntem per l'aplicació de l'increment retributiu del 0,9% establert en els pressupostos generals de l'estat i la previsió de la recuperació de la part proporcional de la paga extra de l'any 2014 (55%)

El representant de la funció pública en el Consell de la Policia ens comunica que resta pendent que un cop estigui format el nou Govern es reprenguin les sessions de la taula de negociació de la funció pública i aleshores es determini quan s'aplicaran aquestes millores econòmiques.


Estat de les convocatòries:

Ens comuniquen que ens han fet arribar a totes les organitzacions el nou cronograma. Des del SEIME denunciem que resta pendent posar en marxar els oferiments per concurs específic que com a forma de provisió substitueix a les LD, modificades per sentència guanyada dels nostres serveis jurídics. També remarquen la necessitat que s'apliqui ordre en els procediments perquè el resultat de les places a oferir en concurs general com en altres formes de provisió sigui el màxim possible. Destaquem la previsió de publicar la setmana del 17 de maig concurs oposició d’investigació bàsica, avançada i policia científica. I per a principis d’octubre concurs general de les escales bàsica i intermèdia.


Jubilació Anticipada pel CME:

El conseller ens informa del compromís adoptat i rectificat per l'anterior govern i que tot ha de continuar endavant un cop es formi el nou govern.
resta pendent


Pla de Carrera Professional USC:

Es reclama que es posi en funcionament les meses de treball per posar al dia les antigues propostes i avançar en la seva implantació. I denunciem que, independentment de la situació actual per manca de formació de govern, cal avançar per anar resolent aquesta com d’altres matèries que resten pendents i es van acordar anteriorment.


Revisió dels nivells retributius de les escales de comandament per càrregues de feina i responsabilitat:

Denunciem novament la tardança en iniciar les meses de treball i restem a l’esperar d’iniciar reunions de treball tant si tenim o no govern, ja que volem avançar feina.


Passi del grup c al b de l'escala intermèdia:

Reclamem la necessitat d'iniciar els treballs donada la complexitat d'aquest punt, la calendarització de les feines i la necessitat d'activar una taula de treball tècnica. Ens comuniquen que tenim raó, però que cal anar tancant punts per obrir de nous.


Acumulació de bosses d'hores:

De nou, exposem la necessitat de trobar una solució de cara al futur que reguli el gaudiment de les hores. També reclamem la necessitat de què aquestes hores no es perdin en els casos on les persones finalitzin la seva carrera professional en el CME, independentment de quines siguin les seves circumstàncies. Restem a l’espera que, un cop s'obri una taula de treball pel tema d'horaris, aquest punt sigui també tractat i es pugui solucionar dins del marc de la negociació.


Guàrdies de Comandament:

El Major ens comunica que des de prefectura tenen preparada una resposta definida pel tema de les guàrdies de comandament. Ens comunica que en aquest moment no es pot donar totes les dades perquè resta pendent de ser elevada i aprovada per funció pública. Ens avança que donarà lloc a reduir el nombre de comandaments que estiguin fent guàrdies , tanmateix, suposarà un increment de membres de l'escala executiva i superior que restin en serveis de torn o 24 hores. Des del SEIME exposem que restem a l'expectativa, quan abans se’ns informi millor. Denunciem que, en aquest últim període, a excepció de la Regió de Barcelona, a la resta de regions s'ha fet un pas enrere a l'hora de compensar i gestionar el sistema de guàrdies de comandament.


Vacunació membres de la PGME:

Ens informen que, ara com ara hi ha unes 13,283 persones ja vacunades amb unes primeres dosis i que estem en un 80,82% del total del cens d'efectius facilitat al departament de Salut. Pel que fa a la segona dosis es remeten a la comunicació oficial que fa el departament de Salut (amplien fins a 16 setmanes). També ens informen que la següent setmana es reinicia la vacunació del personal de serveis essencials menors de 55 anys i/o majors de 60 anys. Es manté el mateix sistema del CatSalut, el qual es posarà en contacte amb les persones que coincideixin en les edats i cens facilitat del cos de mossos d'esquadra.


Places no reconegudes a la RLT

Des del SEIME hem explicat i hem denunciat que hi ha llocs de treball que no estan reconeguts a la RLT, tot i que són llocs que fa molt de temps que estan plenament consolidats. Llocs com el guilles, cap d'oficina tècnica de trànsit , cap d'oficina d'investigació d'accidents (vertex), cap de grup, sots cap usc etc.

Esperem que prenguin nota des de la SGRH i des de la Prefectura.


Gestió horària durant el confinament per COVID 19:

En breu la SGRH i la Prefectura en convocaran fer una reunió monogràfica sobre aquesta problemàtica.


Preocupació pel servei de custòdia de Barcelona i d'altres comissaries:

Des de les organitzacions sindicals ha quedat palès que la custòdia de detinguts a Barcelona és el servei que més desgast comporta, tant físic com mental de les persones que hi fan servei habitualment. Es reclamen millores laborals, una millor compensació econòmica i millores estructurals. El conseller i el director general de la Policia fan referència a les millores estructurals fetes i també comuniquen que cal millorar el servei des de totes els vessants possibles.


Queixes per la no retribució en hores extres dels POEA:

Una vegada reprès aquest servei es denuncia l'assignació d'unitats de servei d'usc ordinaris com en el cas de la Roca Village sense una formació especifica en antiterrorisme, ni una bona formació en tir. El director general de la Policia ens informa que estan preparant la licitació d'equips nous (simuladors) per ampliar les pràctiques i la formació en tir policial, tant per arma llarga com en arma curta.Aquests han estat els punts que hem cregut més interessants, per a qualsevol dubte o pregunta podeu contactar amb els delegats del SEIME.

Consell Executiu del SEIME

Barcelona, 7 de maig de 2021               
NÚMERO DE COMUNICAT:23/2021 
DATA:7 de Maig de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies