COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Sessió Ordinària del Consell de la Policia del 29/03/2023. Segona sessió 
 
Us informem dels punts més rellevats tractats durant la segona sessió del Consell de la Policia del 29 de març.

Increments retributius 2023, un cop fet l'increment retributiu del 2,5% des de l'1 de gener, restarà pendent si es donen les circumstàncies d'una pujada del 0'5 en funció de l'IPC i del 0'5 lligat a l'evolució del PIB , aquestes pujades estan previstes per al mes de setembre de 2023.

Millores pactades a la Mesa de Funció Pública, ens comuniquen que les mesures que no siguin d'aplicació directa i necessitin modificació de regulació pròpia s'hauran de tractar en el marc de la mesa de negociació.

Grups de Treball oberts, des del sindicat de comandaments de l'escala intermèdia SEIME, hem reclamat tenir retorn del text que es vol exposar en audiència pública per la modificació del decret de provisió, ens comuniquen que ja tenen un esborrany fet sobre les modificacions i ens el faran arribar.

També hem reclamat tornar a fer sessions de treball sobre la modificació o millores sobre la regulació del règim disciplinari.

Mesa de negociació, El Director general ens informa que estan elaborant el document per presentar a la comissió de despeses i retribucions del personal de la Funció Pública, i que finalment a posterior de la sessió ordinària podran disposar d'una sessió especifica a partir del dia 20 d'abril per parlar únicament dels afers del CME.

Especialitats, ens confirmen que a finals de mes i posterior al 23 d'abril hauria de publicar-se el concurs de l'especialitat de trànsit.
També ha quedat palès la necessitat d'invertir en personal, en millorar les condicions laborals i materials per les especialitats. En especial es fa referència a l'especialitat de la família d'investigació.

Decret d'uniformitat, ens comuniquen que ens faran arribar l'esborrany de modificació del nou decret.

Des del SEIME vàrem presentar el passat mes de març un escrit per modificar el redactat de la regulació de l'ordre IRP/22/2009, sobre la determinació de les remuneracions econòmiques associades a les medalles concedides amb motiu d'incapacitat total. Creiem que cal ampliar l'assignació en dos supòsits:

- Acte de servei amb el resultat de mutilacions o ferides greus que no suposin una incapacitat total.
- Accident laboral, que comportin un resultat de lesions i ferides greus que no derivin en una incapacitat permanent total.


Infraestructures, magatzem Central de Drogues, aquest ja està enllestit i només queden pendents concursos de licitació menors com els dels contenidors.
En execució, noves instal·lacions a Torredembarra, La junquera i Mollerussa. També es treballa per noves comissaries de proximitat de Manresa i de Barcelona. I millores a les de tendències de Moià.
Així mateix, se'ns informa que ara com ara s'està treballant en un Pla d'Infraestructures per adequar les dependències policials al sostre de plantilla previst de 22.000 efectius.

Climatologia de les instal·lacions, ens comuniquen que hi ha previst un pla de renovació d'uns trenta equips de climatització de comissaries, d'aquest 13 ja han estat substituïts.

Càmeres unipersonals, s'han adquirit 800 noves càmeres unipersonals que aniran destinades a ordre públic i seguretat ciutadana, principalment per substituir i renova les actuals (Caps de Torn). Totes les càmeres seran de pit i la intenció és anar substituint les que avui en dia estan en funcionament i incrementar-ne la dotació per a nous efectius.

Material balístic, manca de material balístic ordre públic, la Prefectura ens han comunicat la seva intenció de comprar més material i fer renovació.
Des del SEIME, varen presentar un escrit reclamant ampliar el material del qual disposen actualment i fer front a la realitat actual ( augment de les entrades i necessitat de fer-los amb més efectius i millor seguretat dels elements de protecció balístics per risc armes de foc).

Formació per l'habilitació conductors d'energia DCE, com a sindicat majoritari de l'escala intermèdia hem reclamat que dins dels cursos de formació per ascens (caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a) es contempli la formació per l'habilitació dels DCE, tant des de la direcció actual de l'ISPC com des de la direcció de la Comissaria general tècnica de planificació. Ens comuniquen que estudiaran la proposta perquè sigui incorporada aquesta formació dins del curs o tot just a la seva finalització.

Aquest és el resum de les qüestions tractades en la 2a sessió de la sessió ordinària del Consell de la Policia. Per a qualsevol informació, restem a la vostra disposició.  


Consell executiu del SEIME.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:28/2023 
DATA:17 de Abril de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies