COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Comissaria General d'Informació 
 
Creació d’àrees territorials
Vàrem demanar si es crearan les àrees territorials d’informació quan finalitzi el projecte de la creació de la nova estructura de la CGINF. Ens varen respondre que a la propera modificació del decret d’estructura les UINF haurien de passar a ser una àrea.
Intercanvi de vehicles
Vàrem sol·licitar estudiar la viabilitat de poder intercanviar de models de vehicles en territoris especialment amb baixa densitat de població. Ens varen dir que ho veuen amb bons ulls i consideren factible el canvi de vehicles entre unitats.
Parc Mòbil: motos i cotxes antics amb problemes mecànics
Reconeixen que el parc mòbil del qual disposen no és el que els agradaria, però estan limitats per unes condicions pressupostàries i han traslladat la necessitat de renovar el parc. Encara no saben el terminis de la renovació, però compten que es faci el 2022, tot i que donen per fet que no serà a començaments d’any. Ens emplacen a la comissió d’equipaments per conèixer els detalls.
Nombre d’efectius sota mínims
Ens comenten que s’ha d’entendre que el perfil i la formació per estar en aquesta unitat és molt específic, això juntament amb la manca de formació dels darrers anys fa que sigui difícil trobar agents per treballar en aquesta unitat. A hores d’ara, es troben celebrant reunions amb l’administració per tal que al primer semestre del 2022 es pugui tenir un oferiment en concurs oposició i un curs de formació.
Vals de roba de paisà/na
Es remeten a la normativa que estipula qui l’ha de rebre i que només fan que complir-la. Fan incís en què és diferent permetre treballar de paisà a les persones que per la seva tasca ho podrien fer d’uniforme, amb el fet que es compensi per treballar de paisà. Si la persona pot treballar d’uniforme i tria no fer-ho, és una decisió seva.
• RLT: concurs i places disponibles
Fa un any i mig que treballen amb la comissaria tècnica el concurs de LD publicat en els darrers dies. Admeten que hi ha moltes comissions o adscripcions provisionals, i això ve motivat pel fet que fa vuit anys que no hi ha concurs de l’especialitat. Per una banda, pel que fa al concurs publicat per aquest 2022, es troben amb l’inconvenient afegit de tenir un nombre significatiu de places que es troben ocupades per companys i companyes que actualment estan comissionats fora de l’especialitat. Per tant, aquestes no es poden oferir fins que aquests no les deixin lliures. Per altra banda, amb aquest procés volen “ordenar” la comissaria i reubicar a companys/es que, tot i estar en diferents unitats, estan fent la mateixa tasca. Intentaran que totes aquestes persones estiguin dins de la mateixa unitat.
La intenció de la comissaria és que sempre que hi hagi un concurs d’Investigació hi hagi un d’Informació. Sol·licitem que ens facilitin, quan sigui possible, el nombre real d’efectius que es troben assignats a l’especialitat arreu del territori. Ens remeten a la subdirecció de recursos humans per obtenir aquesta informació.
• Hores acumulades
Han donat ordres per tal de reduir al màxim aquestes hores. Han començat per reduir al màxim les guàrdies presencials per no acumular més hores de les necessàries. Així mateix, també han sol·licitat als diferents comandaments que, en la mesura del possible, permetin el gaudiment de les hores.
• Formació: anàlisi estratègica, operativa i necessitats formatives ISPC
És cert que hi ha una manca de formació en el cas d’anàlisi, però tot aquest temps els efectius nous s’han format amb ajuda dels companys, de manera que tot i no tenir el curs, sí que disposen dels coneixements necessaris per al desenvolupament de la seva tasca. Amb relació als delictes econòmics, han fet la petició a la Prefectura per tal de crear una unitat central adreçada al finançament de les organitzacions. En el pròxim curs, previst en el marc del concurs, s’inclourà un apartat de delictes econòmics.
Així i tot, segons la comissaria, la manca de formació és puntual, i hauria de quedar coberta en el curs vinent.
• Membres en segona activitat
Per part de la comissaria són els primers interessats en què els efectius que estan a la comissaria puguin quedar-se en segona activitat. Però aquest fet s’ha de poder quadrar amb l’operativitat de la tasca de la comissaria. Amb els/les analistes és més fàcil que puguin continuar a la seva feina en segona activitat.
• Guàrdies i conciliació familiar
Fa un temps es va fer una nova regulació de les guàrdies a la comissaria amb els/les caps d’àrea i unitat, amb l’objectiu de minimitzar les guàrdies presencials a les nits perquè no són necessàries.  Es va passar a un sistema de guàrdies no presencial i posteriorment es va fer una agrupació entre unitats.
Amb la COVID es va modificar aquest sistema, i a hores d’ara, només queda la guàrdia presencial de nit i caps de setmana a Barcelona, la resta es troben en GNP durant les nits i caps de setmana.
• Vehicles judicials
Avui dia ja es fa ús de vehicles comissats, i tenen algun més a l’espera d’autorització. Amb les motocicletes és més complicat, donat que costa més que compleixin les característiques necessàries per a l’operativa.
• Publicació de vacants en la Intranet d´Interior
La filosofia dels comandaments de la comissaria és fer tots els oferiments públics per tal de captar el talent entre les persones membres del cos. Qualsevol oferiment futur tindrà tota la difusió necessària per assolir aquest objectiu.
• Fundes d’armilla
Estan totalment d’acord amb la necessitat que els/les membres de la comissaria d’Informació disposin de la funda d’armilla, s’ha elevat aquesta petició, però la resposta que els donen des de la Unitat de Gestió de Recursos és que a informació no toca aquesta peça d’uniformitat.
• Esprai de defensa
La comissaria ha demanat la dotació d’esprais als efectius d’Informació i després de l’estudi s’ha autoritzat la compra d’esprais. Estan pendents de la dotació.
• Ubicació geogràfica Metro Nord
La UINF Metropolitana Nord ha patit diversos canvis, i des de la comissaria han expressat les queixes corresponents cada vegada que n’hi ha hagut un. La ubicació actual és definitiva, segons els han informat després de les queixes. Per la seva part, intentaran que si algun efectiu va deixar l’especialitat motivat per aquests canvis de localitat, pugui tornar amb aquest concurs si així ho desitja.
• Horari especial específic
Novament, ens informen que els canvis en aquest sentit no depenen de la comissaria. Ens remeten a la taula de negociació que està en marxa sobre horaris.
• Instrucció sobre vacances
Recorden que la instrucció ve determinada per la Subdirecció; així mateix, manifesten que no tenen obligació de complir el 80% de la presència mínima a les vacances, i que hi ha determinades àrees que podrien estar exceptuades d’aquest percentatge. A la pregunta sobre si des de la comissaria hi ha algun tipus de directrius pel que fa a efectius mínims, ens diuen que donen les indicacions per tal que, com més gent per torn pugui gaudir de les vacances a cada àrea, millor.

Aquestes han estat les qüestions tractades a l’última COPSA. Per qualsevol informació teniu a la vostra disposició a les persones delegades de la nostra organització sindical.

Consell executiu del Seime.
3 de desembre de 2021           
NÚMERO DE COMUNICAT:50 
DATA:3 de Desembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies