COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Sessió ordinària del Consell de la Policia 1/3/2024 
 
Avui, s’ha convocat una nova sessió ordinària del Consell de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
Us fem un resum dels punts que s’han tractat.


Situació de la categoria de sotsinspector i propostes de millores:
Remarquem el fet excepcional i rellevant que avui hagin participat dos sotsinspectors per poder expressar el sentiment de greuge i la preocupant situació que pateixen els sotsinspector/es. 

Des del SEIME i ,conjuntament amb la resta de sindicats de la FEPOL i altres organitzacions sindicals, vàrem sol·licitar la participació en el Consell de la Policia de dos sotsinspectors com a representants de la plataforma "SOtS per la dignitat". Per aquest motiu, des de la nostra organització sindical agraïm la participació dels dos sotsinspectors i compartim les exposicions fetes. Moltes de les problemàtiques i situacions explicades ja les havíem denunciat  durant tots aquests mesos i anys, però és de gran importància que també puguin ser exposades per tots aquells que les pateixen.

Com a sindicat majoritari de l'escala intermèdia hem donat suport a la demanda dels sotsinspector/es presentant 224 escrits de denúncia, essent un 65% de la totalitat dels efectius que componen la categoria. Suposem que el director general de la policia, que ha presidit el Consell de la Policia, haurà pres bona nota de les reivindicacions exposades i de les reclamacions fetes.

Emissió d'informe previ i preceptiu sobre el Projecte de decret sobre normes reguladores de les eleccions sindicals:
Juntament amb la resta de sindicats que formem la FEPOL, hem argumentat i manifestat la nostra posició negativa al redactat del nou decret, fet que ja havíem dut a terme per escrit durant el període corresponent.

Passi de grup del C1 al B:
Ens han manifestat la seva voluntat i compromís per posar data a l'obertura del grup de treball sobre el canvi de grup del C1 al B. Ens fan saber que el canvi requereix una complexitat que depèn del Govern, el qual ha d'articular un marc legal que empari i reguli el grup B per a funcionaris de la Generalitat de Catalunya.

Situació de provisionalitat i manca de concurs específic:
La SGRH ens comunica que el pròxim mes de juliol la modificació del decret de provisió estarà enllestida. També manifesta el seu compromís perquè el 2025 s'iniciïn els concursos per proveir de forma definitiva els llocs de treball de comandament. 

Desequilibri dels nivells retributius:
El director general de la policia i la subdirectora general de recursos humans han manifestat entendre i assumir part del problema, però no hi ha cap mena de compromís per la seva part. Hem reclamat la necessitat de treballar aquesta reivindicació tan important i imprescindible.Consell executiu del SEIME
1 de març de 2024.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:13/2024 
DATA:1 de Març de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies