COMUNICATS 
Aixecament suspensió convocatòria inspector/a i intendent/a  
 
El passat 03/10/2022 l’administració va suspendre temporalment el procés selectiu de la convocatòria d’inspectors i d'intendents per tal d’obrir un procés d’investigació per esclarir uns fets que havien succeït durant una de les reunions del tribunal qualificador.

Finalment aquest 20 d’octubre l’administració ha aixecat la suspensió de la convocatòria una vegada finalitzades les accions complementàries que han arribat a la conclusió que no s’han produït afectacions en el procés selectiu que afectin als principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat i que amb la qual cosa es poden continuar els processos suspesos amb totes garanties fàctiques i jurídiques.

El document fixe la data de realització de la primera prova de coneixements categoria d'Inspector/a per el proper dia 20 de novembre de 2022 a les 11:00 hores al Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el d'Intendent/a el 19/11 a les 11:00 hores al Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Consell executiu del SEIME
24 d’octubre de 2022
                                        
NÚMERO DE COMUNICAT:106/2022 
DATA:24 de Octubre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies