COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Cap de torn operatiu de l'escala intermèdia. Una realitat amb deficiències. 
 
El passat dijous 16 de desembre vam presentar un escrit a la Subdirectora general de recursos humans per sol·licitar una reunió de treball conjuntament amb els responsables de la comissaria general territorial i comissaria general de planificació de la seguretat i poder exposa una sèrie de deficiències que s'estan generant en les regions on existeix la figura del cap de torn operatiu.
Per les informacions que tenim dels nostres afiliats aquest fet no està funcionant de la mateixa forma a totes les regions policials on ja està implantada aquesta figura (RP. Pirineu, R.P. Ponent, R. P. Terres de l'Ebre, R.P. camp de Tarragona, R.P. Central, R.P. Girona).
A totes les regions policials llevat les tres regions metropolitanes sotsinspector/es i sergents/es han estat assignats per cobrir en torns de 24 hores els 365 dies l'any llocs de treball de cap de torn operatiu, figura que en algunes regions mitjançant les corresponents ordres de servei regionals queda molt definida la importància d'aquest servei dins de l'àmbit regional, una figura de màxim nivell operatiu.
El cap de torn operatiu té les funcions operatives del comandament referent dels diferents caps de torn d'un territori, en el terreny li pertoca la coordinació i el comandament tant dels fets especialment rellevants, com dels dispositius que afecten efectius de serveis i cossos policials diferents.
Pels membres de l'escala intermèdia independentment siguin sotsinspectors/es o sergents/es és imprescindible que es resolguin els següents punts i les següents necessitats:
• Cal que les directrius principals per realitzar aquest servei, siguin recollides de forma concreta pels màxims comandaments de la comissaria general territorial com també quedin recollides les directrius que es facin en l'àmbit de cada regió policial.
• Un servei amb una cobertura les 24 hores els 365 dies l'any, cal que disposi dels suficients efectius per cobrir aquest servei o disposi d'uns horaris o alternatives que garanteixi els drets de les persones, en especial en aquests moments el gaudiment dels aps en períodes de festes com Nadal, en períodes festius com els propers períodes de vacances. Els sotsinspectors/es i els sergents/es són comandaments de l'escala intermèdia tot i la seva condició de comandaments cal garantir la conciliació familiar igual que a la resta de membres del cos.
• És necessari que aquest servei disposi de les seves pròpies dependències en cada regió policial, com del material necessari per desenvolupar el servei, en especial a banda de disposar dels corresponents elements de comunicació, cal que disposin d'un vehicle adequat al servei i en òptimes condicions. No cal que sigui l'últim vehicle nou arribat a la regió, però tampoc creiem necessari que sigui el més vell o el més carregat de quilòmetres de la regió. Han de disposar d'un vehicle i model apte per fer un servei on s'hagin de realitzar molts quilòmetres i desplaçaments llargs.
• Per aquest servei és molt important la persona que sigui adscrita com a binomi, en primer lloc, trobem molt negatiu que sigui un company triat de forma aleatòria dependent de les necessitats de l'ABP de cada regió policial. Creiem que per cobrir aquest servei d'àmbit regional caldria fer un oferiment per cobrir les places amb persones que volguessin ser adscrites aquest servei.
• El reconeixement d'aquesta figura és imprescindible, el cap de torn operatiu cal que sigui reconegut/da com a tal a la RLT, on quedi recollit la categoria que desenvolupen aquesta figura a cada regió policial, com el tipus d'horari i el nivell assignat al lloc de treball.
• A hores d'ara tots els sotsinspectors/es que estan realitzant aquestes funcions tenen assignat el nivell més baix de la seva categoria cosa que creiem que és un error pel tipus de servei, les funcions com a màxim responsable operatiu d'una regió i la rellevància dels serveis a cobrir.
• Com el fet que aquest servei a les regions de Terres de l'Ebre i Pirineu estiguin assignats sergents/es amb nivells retributius diferents, en alguns casos tenim sergents/es a nivell 18.3 i en altres casos han estat assignats sergents/es de l'última promoció amb un nivell retributiu de 18.1.

Consell executiu del SEIME
Catalunya, 22 de desembre de 2021
 
DATA:22 de Desembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies