COMUNICATS 
Reunió Comissaria General de Recursos Operatius 
 
Us fem un resum dels punts tractats avui durant la reunió amb responsables del SAUC, Comandaments CGRO.


Elevem consulta sobre l'aplicació i afectació del nou decret d'estructura.

Ens comuniquen que a hores d'ara no ens poden explicar gran cosa que estan a l'espera de la publicació i no disposen de novetats.


Apen , problemàtica sobre els horaris perllongats a causa del nombre elevat dels trasllats i la manca d'efectius.

Ens comuniquen que estan al cas, els responsables de la CGRO estan preocupats per aquest tema, que radicar en la falta de recursos humans i en l'elevat nombre de serveis diaris a realitzar. Com també són conscients de la càrrega de feina que suposa per les regions policials la derivació de trasllats a patrulles d'USC.

Ens informen que han traslladat un informe a la prefectura amb uns punts concrets per buscar solucions.
En concret es vol treballar per gestionar amb altres conselleries possibles solucions ( Justícia, programar videoconferències, Salut, millorar la gestió de les visites mèdiques fora dels CP, o bé noves instal·lacions per a interns a llarg termini, Justícia/interior, la gestió de les dades de les bases de dades dels interns).


Concursos i oferiments d'especialitats.

Es remeten al que es va publicar en l'últim Consell de la Policia (cronograma), des de la CG tècnica de planificació comuniquen que estan treballant per poder concretar el nombre de places a oferir per les diferents especialitats que surten en el cronograma.


Manca d'hores de formació Àrea de brigada mòbil i espais per fer la formació.

Que són conscients de la problemàtica que hi ha per fer formació per la manca d'efectius de BRIMO.
Informen que estan gestionant la formació dependent dels serveis sempre que es puguin cobrir amb la cobertura adient per cada equip de treball.

Sobre els espais, ens informen que continuen amb les mateixes problemàtiques tant per a BRIMO, com pels GEI. Es necessiten localitzar i fer els convenis amb nous espais factibles amb els requisits necessaris perquè es pugui fer formació i pràctiques.


Càmeres unipersonals.

Ens informen que a hores d'ara estan en període de pràctiques per comprovar models i quina serà la ubicació correcta tècnicament i de les prestacions que es necessiten.


Parc Mòbil

Elevem consulta sobre un conjunt de furgonetes de la Brimo que sembla que han causat problemes pels gasos de la combustió en l'interior dels vehicles i fora quan els agents romanen en l'exterior.
Des del SAUC ens informen que han fet una recerca per la consulta presentada, sobre queixes i avaries anteriors, en concret han detectat que es tracta d'unes 16 furgonetes de la marca Mercedes model Sprinter.
Ara per ara informen que ja havien enviat 9 a reparar i en breu gestionaran les furgonetes restants.

Des del SEIME presentem un escrit per sol·licitar informació concreta per saber si es tracta d'una avaria, una deficiència en el funcionament o bé es tracta d'un defecte de disseny dels vehicles. També reclamem que es faci una comprovació per tècnics de riscos laborals del departament d'interior per mesura els nivells dels gasos en l'interior d'aquestes furgonetes.Problemàtica per l'excés del pes màxim en alguns vehicles (TEDAX), la problemàtica deriva del pes dels robots i del material.
Comuniquen que estan treballant per incorporar nous vehicles que siguin adients.


Drons

Ens expliquen que la unitat central de Drons, està incrementant els serveis a causa de l' alt nombre de peticions d'altres serveis per diferents tipus d'operatius i actuacions.
Estan en esperar de la publicació del nou decret i de com queda finalment adscrita i quina serà l'estructura de la unitat.


Pàrquing exterior Ègara.

De nou es torna a denunciar el malt estat de les instal·lacions (seguretat, estat de la vegetació, asfalt).

El SAUC ens informa que la problemàtica continua amb la no resposta a les seves peticions de l'ajuntament de Sabadell, recordem que la titularitat dels terrenys són del'ajuntament i que aquest no té previst fer cap gestió i que vol recuperar els terrenys que fem servir com zona de pàrquing.
Ens comuniquen que des del departament d'interior estan treballant per trobar altres alternatives, tot i que no es preveu res a curt termini.

Reclamem que facin actuacions en l'enllumenat com en la neteja i conservació.


Pàrquing interior Ègara.

Ens comuniquen que juntament amb la CGTP estan fent un nou estudi per millorar la distribució de les places de pàrquing i facilitar noves places.

Aquestes han estat les qüestions tractades. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb els nostres delegatsConsell Executiu del SEIME     
NÚMERO DE COMUNICAT:07/2023 
DATA:24 de Gener de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies