ACCIÓ SINDICAL 
Segona Reunió Mesa de Negociació 
 
Ahir varem participat amb totes les organitzacions sindicals representatives a la segona reunió de la Mesa de Negociació amb els responsables del Departament d'Interior amb la presència de responsables de Funció Pública i del Dep. D'Economia.

Com a sindicat representatiu majoritari dels membres de l'Escala Intermèdia (SEIME) us informen dels punts tractats i de la resposta del Departament ha donat sobre les propostes sindicals que es van presentar a la primera reunió de la Mesa de Negociació:

Els responsables del Departament d'Interior i de la DGP, han fet un recull de les propostes presentades per les diferents organitzacions sindicals, i ens han lliurat un document amb unes 131 propostes que poden ser objecte de treball. Aquestes 131 propostes estan agrupades per aspectes retributius, d'horaris, de formació, de promoció i provisió.
Tot i això, l'administració ens ha proposat per encabir aquestes propostes en 7 punts a negociar:

1. Pla de Carrera Horitzontal
2. Actualització aspectes retributius vinculats a l'especialitat, la disponibilitat, la perillositat, la penositat, la nocturnitat, l'especialitat d'horaris i el treball en cap de setmana, l'especial responsabilitat.....
3. Aspectes amb contingut econòmics (compensació per assistència a judicis i assegurances).
4. Revisió de la regulació horària i jornada de treball.
5. Regulació de la disponibilitat.
6. Mesures relatives a permisos, vacances, reduccions de jornada i conciliació.
7. Mesures relatives a formació.

Des del SEIME, creiem que cal reduir i centrar els temes a negociar, tot i la bona voluntat dels punts presentats creiem que som masses i es poden redirigir a altres reunions i grups de treball, cal centrar la negociació en els aspectes generals que ens afecten a tot el col·lectiu per equiparar-nos amb prestacions econòmiques i laborals com altres col·lectius del nostre entorn. I en aquells que ja han estat acordats i resten pendents de formalitzar i aplicar com els propis reclamats durant temps per millorar la nostra situació de comandaments de l'escala intermèdia.

Diferència salarial amb la resta de cossos especials del departament d'interior.
Reducció jornada laboral anual.
Millora compensació per treball en dies festius.
Compensació per jornades de treball de 12 hores.
Canvi de grup escala intermèdia passi del grup C al B.
Diferència retributiva entre escales.
Reconeixement figura Cap de torn.
Regulació i compensació Guàrdies de Comandament i Disponibilitat.

Tot i la dificultat d'arribar a una entesa entre totes les parts, treballarem i seurem per negociar una proposta d'acord digne i que suposi una veritable millorar equiparable a altres col·lectius semblants en feina i responsabilitat han aconseguit.

Consell Executiu del SEIME

Catalunya  10/03/2023        
NÚMERO DE COMUNICAT:15/2023 
DATA:9 de Març de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies