COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió CGMO 11/05/2023 
 
 Us traslladem els punts més rellevants de la reunió amb la CGMO 11/05/23.


Nou decret d’estructura, previsió per la seva implantació amb els canvis que afecten a l’organització actual.
Ens comuniquen que el nou Decret s’anirà implementant de manera progressiva, no hi ha data concreta. Els  serveis que formen part de la Divisió de Transports, es continuen gestionant des de la Comissaria General de Mobilitat. Sense poder aportar més dades.

Seguretat Aeroport , sobre la mancança de Sergents Cap de Torn.
Pendent de publicació, setmana en curs  o la vinent,  l’oferiment  de dues ( 2 )  places de Sergent per realitzar tasques de Cap de Torn.

Seguretat Aeroport , Unitat d’Investigació , sobre la mancança agents.
Pendent de publicació , setmana en curs o la vinent , l’oferiment de cinc  ( 5 )  places d’Agent Unitat Investigació Aeroport.

Unitat Operativa Mobilitat ( UOM ) , sobre la manca d’efectius.
Pendent de publicació , setmana en curs o la vinent , l’oferiment de  una plaça ( 1 ) de Caporal  i dues ( 2 ) places d’Agent.

Consell executiu SEIME    
                
DATA:12 de Maig de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies