COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió SCC, SAUC i els sindicats policials 26/10/23  
 
Reunió Sales 26/10/23

Vehicle representació Sala Barcelona:
Els representants de la Tècnica no han pogut assistir a la reunió i se’ns informa que la resposta l’haurien de donar ells. Ens emplacen a l’enviament de la consulta directament a la Tècnica, així es farà.

Reconeixement nivell retributiu “ Cap de Torn” per Sergent Sala Barcelona:
El tema esta parlat, esta validat i la Prefectura està fent el tràmit. S’està a l’espera del vist i blau.

Pernoctació Sala Reus:
S’ha fet un estudi de les pernoctacions, es farà un informe el qual arribarà al Director , i la idea es que de manera justificada es puguin ocupar habitacions en moments puntuals  si aquestes resten operatives. Els Caps ho veuen d’una manera positiva. No hi ha data sobre la mesura.

Moviments efectius i noves incorporacions :
Es planteja la qüestió que el dia que definitivament es porti a terme el nou Decret, si es donaria l’oportunitat d’aquells efectius que així ho desitgessin a quedar-se destinats a la Regió on treballen actualment i no a en un servei centralitzat?
Ens responen que els Caps de Torn Regionals estan adscrits a les regions i els/ les  agents i caporals/ les estan adscrits a les sales.
L’intendent, Cap del Centre de Comandament de la Prefectura, manifesta que desconeix la data de la implementació plena del nou Decret, però creu que el dia que arribi  la qüestió , es donaria la possibilitat plantejada .

Creació Centre Comandament Prefectura:
El procés s’ha iniciat tot creant a la RLT el Cap del Centre de Comandament de la Prefectura,  figura unipersonal , l’intendent Bayarri.

Funcionament intern . Dependència funcional i orgànica:
S’ha creat la figura a la RLT el Cap del Centre de Comandament de la Prefectura,  figura unipersonal , l’intendent Bayarri. Ell desconeix el següent pas. Manté reunions constants amb els Caps de les Sales. Eleva el que pertoca al Comissari Boneta i treballa conjuntament amb les Sales.
            
DATA:26 de Octubre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies