COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Protocol per la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual 
 
Aquest protocol ens recorda que totes les persones tenen el dret a rebre un tracte respectuós i digne, tenen dret a la salut en el treball, a ser tractades amb igualtat i a no patir discriminació als llocs de treball.

Des de la nostra organització volem contribuir a aturar i lluitar en contra de l'assetjament sexual, la discriminació per raó de sexe, de l'orientació sexual o de la identitat de gènere, ja que atempten aquests principis.

És necessari que tots/es contribuïm per evitar conductes impròpies, cal treballar per mantenir un cos lliure d'assetjament de qualsevol índole, on tothom treballi amb plena llibertat i igualtat.

Si et trobes en alguna d'aquestes situacions, posem a la vostra disposició conjuntament amb la resta de sindicats de la FEPOL el següent número de telèfon de contacte 673905372, per poder facilitar informació sobre el funcionament del protocol.

L'assetjament és cosa de tots i totes, ajuda'ns a evitar-lo i a combatre'l


Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia SEIME. 17/03/2021
      
NÚMERO DE COMUNICAT:16/2021 
DATA:29 de Març de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies