COMUNICATS 
Modificació del Decret de Segona activitat. Sessió extraordinària del Consell de la Policia 
 
Avui, hem assistit al Consell Extraordinari de la Policia amb un únic punt en l'ordre del dia referent a la informació del projecte de modificació del Decret actual 246/2008 sobre segona activitat i llocs de suport tècnic no policial. Pensem que abans d'instar i fer un Consell extraordinari hagués estat millor fer una reunió prèvia de la COPSA, per tal d'informar del dictamen de la Comissió Jurídica assessora.

Com a SEIME vàrem presentar escrit d'al·legacions sobre les modificacions fetes del primer text per l'administració a petició de la Funció Pública. Escrit del qual no hem obtingut resposta.

El primer redactat

Article 9
Modificació de la disposició transitòria 2 del Decret 246/2008 Es modifica la disposició transitòria 2 del Decret 246/2008, que queda redactada de la manera següent: "Disposició transitòria 2 Els llocs de treball de tècnic de suport no policial ocupats per persones que no exerceixin aquesta opció s'identificaran com a llocs a extingir en el moment que resultin vacants."

Últim redactat

Disposició transitòria

1. Les persones que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret ocupin llocs de treball de tècnic de suport no policial poden sol·licitar, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor esmentada, el pas a la situació administrativa de segona activitat, d’acord amb el que estableix el capítol 4.

2. El pas a la situació de segona activitat comporta la restitució com a policia, el retorn dels elements d’acreditació i de la uniformitat reglamentària, segons el que estableix aquest Decret. El retorn de l’arma reglamentària només es produirà si ho determina el tribunal mèdic.

3. Els llocs de treball que ocupin aquestes persones es modificaran a llocs de treball de segona activitat. No obstant això, es mantindran la localitat de destinació i l’horari de treball actuals.

4. Els llocs de treball de tècnic de suport no policial ocupats per persones que no exerceixin aquesta opció s’identificaran com a llocs a extingir.
El redactat final de modificació del decret no ens aclareix ni ens ajuda a resoldre dubtes que des de bon principi se'ns havia generat sobre la substitució dels llocs de suport tècnic no policial als llocs de segona activitat.

Tampoc ens ha ajudat el no disposar de cap document que comenci a perfilar les modificacions que es volen dur a terme a posterior sobre l'ordre de funcions i feines a desenvolupar. Creiem que hagués estat més correcte saber, des d'un inici, l'afectació a les funcions i feines a desenvolupar en el nou decret de segona activitat,  tant per als membres de l'escala intermèdia que ja estan fent funcions de TSNP, així com també d'aquells que malauradament s'incorporin amb una incapacitat total a llocs policials de segona activitat.

El Departament d'Interior, la Direcció general de la Policia i la SGRH han valorat positivament el text de modificació i, per aquest motiu, han decidit unilateralment continuar el recorregut perquè sigui tramitada, per acord de govern, la modificació de l'actual decret de segona activitat.

Els sindicats representatius del CME hem demanat poder continuar treballant i negociant per acabar de perfilar una modificació amb millors garanties.


Consell Executiu del SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:10/2023 
DATA:6 de Febrer de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies